Forum

Ja imam reč

Forum “Ja imam reč!”, nastao u okviru istoimenog projekta, ima za cilj da uspostavi komunikaciju izmedju građana Rasinskog okruga i njihovih izabranih predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na Forumu možete postaviti pitanja, dati predloge i sugestije našim narodnim poslanicima, a Tim projekta “Ja imam reč!” će da se potrudi da im iste dostavi i da vam njihove eventualne odgovore prosledi. Molimo vas da uz vaša pitanja, predloge ili sugestije ostavite podatke (adresa, elektronska adresa ili dr.), kako bi mogli da vam u najkraćem roku kontaktiramo sa tim u vezi. Forum je interaktivan i ako imate predloge za njegovo obogaćenje, budite slobodni da nas kontaktirate. Naša adresa je jaimamrec@evrokontakt.org ili popunite obrazac OVDE.
Više o projektu “Ja imam reč!” možete pročitati na sledećoj adresi: http://www.evrokontakt.org/index.php/projekti/aktuelni-projekti/ja-imam-rec. Projekat realizuju u partnerstvu Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt”, Udruženje samohranih majki “Kneginja Milica”, Centar za istraživačko novinarstvo i Agencija “Kanal 12-037”, svi iz Kruševca. Projekat je finansijski podržala Fondacija “Trag” iz Beograda kroz konkurs “Poverenje u parlament”, a njegovu realizaciju pomaže Nacionalna koalicija za decentralizaciju.

Zapošljavati invalide u državnoj administraciji

Quote

Ovo je forum, pa računam da mogu i da predložim, a ne samo da pitam. A vi prosledite predlog političarima.

Na zapadu sam video da se invalidi zapošljavaju u državnoj službi. Veliki broj invalida je mentalno sasvim zdrav, osim što imaju neki fizički hendikep koji ih ne ometa u kancelarijskom poslu - to se ionako radi sedeći, pa može i neko u kolicima to da radi. U Srbiji nisam video ni jednoga na nekom šalteru ili slično! Sa druge strane, u Srbiji postoji propis da privatnici MORAJU da, kad imaju određeni broj zaposlenih (mislim 20), zaposle invalida, a za državu to ne važi.

Evo predloga. Imam ih još, ali ovaj bi rešio mnogo.

Quote

Obaveza zapošljavanja važi za sve poslodavce u Republici Srbiji, odnosno za svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice, uljučujući i samu Republiku Srbiju za zaposlene u državnim organima, autonomnu pokrajinu za zaposlene u pokrajinskim organima i jedinice lokalne samouprave za zaposlene u tim organima, a ne samo za privatnike kako ste Vi naveli. 

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom od strane svih poslodavaca u Republici Srbiji propisana je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze („Službeni glasnik RS”, broj 33/10) propisan je način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i način dokazivanja izvršenja te obaveze.

Obaveza zapošljavanja utvrđena je tako da poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zasnuje radni odnos sa jednom osobom sa invaliditetom. Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da zasnuje radni odnos sa najmanje dve osobe sa invaliditetom i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.

Ukoliko poslodavac ne ispunjava svoje zakonske obaveze, to je onda predmet za nadležnu inspekciju.