Ako bi glasanjem na izborima pravili nekakvu razliku, onda nam ne bi dali da to radimo.

Create Account



Log In Your Account