Nolanovi principi – sedam principa na kojima se temelji javni život

Nolanovi principi – sedam principa na kojima se temelji javni život

Nolanovi principi – sedam principa na kojima se temelji javni život

Komentari su isključeni na Nolanovi principi – sedam principa na kojima se temelji javni život

Javni život bi trebalo da se zasniva na nekim principima koji omogućavaju da se sve odvija na “pravi način”. U toku jedne od većih parlamentarnih kriza u Engleskoj su ovo uvideli. Osetili su potrebu da ti principi budu jasno definisani. I desilo se sledeće…

Godine 1994. Džon Mejdžor, tadašnji premijer, najavio je osnivanje Odbora za standarde u javnom životu, pod predsedavanjem lorda Nolana. To je nezavisno javno telo koje savetuje vladu o etičkim standardima vezano za celokupni javni život u Velikoj Britaniji.

Lord Nolan započeo je Prvi izveštaj svog Komiteta, objavljen u maju 1995. godine, iznoseći ono što je nazvao “Sedam principa javnog života”, češće nazvano “Nolanova načela”.

Ovi principi se primenjuju na sve aspekte javnog života. Odbor ih je odredio u korist svih koji na bilo koji način služe javnosti.

Principi su…

1. Nesebičnost

Nosioci javnih funkcija trebalo bi da donose odluke isključivo u smislu javnog interesa.

2. Integritet

Nosioci javnih funkcija moraju da izbegavaju da se stavljaju pod bilo kakvu obavezu prema ljudima ili organizacijama koje mogu pokušati da neprimereno utiču na njihov rad. Ne bi trebalo da postupaju ili donose odluke kako bi stekli finansijsku ili drugu materijalnu korist za sebe, porodicu ili prijatelje. Moraju se izjasniti i rešiti bilo koje interese i odnose.

3. Objektivnost

Nosioci javnih funkcija moraju postupati i donositi odluke nepristrasno, pravedno i stručno, koristeći najbolje dokaze i bez diskriminacije i pristrasnosti.

4. Odgovornost

Nosioci javnih funkcija odgovorni su za svoje odluke i postupke prema javnosti i moraju se podvrgnuti nadzoru neophodnom za to.

5. Otvorenost

Nosioci javnih funkcija trebalo bi da deluju i donose odluke na otvoren i transparentan način. Informacije se ne smeju uskraćivati javnosti ako nema jasnih i zakonitih razloga za to.

6. Iskrenost

Nosioci javnih funkcija trebalo bi da budu istinoljubivi.

7. Liderstvo

Nosioci javnih funkcija trebalo bi da iskazuju ove principe u vlastitom ponašanju. Oni bi trebali aktivno da promovišu i snažno podržavaju ove principe i budu spremni da ukažu na loše ponašanje gde god da se ono pojavi.

Za dodatne informacije o sedam principa i radu Odbora za standarde u javnom životu, posetite njihovu veb stranicu i / ili blog Odbora.

Šta sa principima?

Danas se ovih sedam principa smatra za univerzalno dostignuće. Mnoge vlade ih primenjuju. Njihova logika je relativno jednostavna, ali podrazumeva visoku moralnost. Sa druge strane, ovi principi su i mera prema kojoj se mogu ocenjivati ponašanje i autoritet izabranih ili postavljenih funkcionera.

I pored toga što, na prvi pogled, deluju deklarativno i uopšteno, njihova primena u mnogome menja ponašanje funkcionera i nosilaca vlasti. Onda kad iza svega postoji ozbiljna namera i želja da funkcionisanje države bude maksimalno demokratsko, ovih sedam principa su ključ.

Što se nas tiče, možemo ih lako prepisati. Ali, teško je ono drugo: držati ih se u potpunosti i svakodnevno. Jer, narušavanjem samo jednog, bilo kog, od ovih principa – sve pada u vodu. I dospevamo tu gde smo sada…

Rasinski parlament

Povezani sadržaji

Ti neobjektivni mediji !

Komentari su isključeni na Ti neobjektivni mediji !

Saopštenje USPRS

Komentari su isključeni na Saopštenje USPRS

Ni stranci nisu “cveće”

Komentari su isključeni na Ni stranci nisu “cveće”

Udruženja se povlače iz republičkih komisija i zahtevaju formiranje novih

Komentari su isključeni na Udruženja se povlače iz republičkih komisija i zahtevaju formiranje novih

Kruševcu ne treba Apotekarska ustanova…?

Komentari su isključeni na Kruševcu ne treba Apotekarska ustanova…?

Politika: po nešto o osnovnim pojmovima – prvi deo

Komentari su isključeni na Politika: po nešto o osnovnim pojmovima – prvi deo

Twitter protiv SNS

Komentari su isključeni na Twitter protiv SNS

Konačan spisak izbornih listi u okrugu

Komentari su isključeni na Konačan spisak izbornih listi u okrugu

Gde si sad, opozicijo?

Komentari su isključeni na Gde si sad, opozicijo?

Izbori se pomeraju za posle vanrednog stanja

Komentari su isključeni na Izbori se pomeraju za posle vanrednog stanja

Kad ne može drugačije…

Komentari su isključeni na Kad ne može drugačije…

Protesti i priključenija

Komentari su isključeni na Protesti i priključenija

Create AccountLog In Your Account