Nolanovi principi – sedam principa na kojima se temelji javni život

Nolanovi principi – sedam principa na kojima se temelji javni život

Nolanovi principi – sedam principa na kojima se temelji javni život

Komentari su isključeni na Nolanovi principi – sedam principa na kojima se temelji javni život

Javni život bi trebalo da se zasniva na nekim principima koji omogućavaju da se sve odvija na “pravi način”. U toku jedne od većih parlamentarnih kriza u Engleskoj su ovo uvideli. Osetili su potrebu da ti principi budu jasno definisani. I desilo se sledeće…

Godine 1994. Džon Mejdžor, tadašnji premijer, najavio je osnivanje Odbora za standarde u javnom životu, pod predsedavanjem lorda Nolana. To je nezavisno javno telo koje savetuje vladu o etičkim standardima vezano za celokupni javni život u Velikoj Britaniji.

Lord Nolan započeo je Prvi izveštaj svog Komiteta, objavljen u maju 1995. godine, iznoseći ono što je nazvao “Sedam principa javnog života”, češće nazvano “Nolanova načela”.

Ovi principi se primenjuju na sve aspekte javnog života. Odbor ih je odredio u korist svih koji na bilo koji način služe javnosti.

Principi su…

1. Nesebičnost

Nosioci javnih funkcija trebalo bi da donose odluke isključivo u smislu javnog interesa.

2. Integritet

Nosioci javnih funkcija moraju da izbegavaju da se stavljaju pod bilo kakvu obavezu prema ljudima ili organizacijama koje mogu pokušati da neprimereno utiču na njihov rad. Ne bi trebalo da postupaju ili donose odluke kako bi stekli finansijsku ili drugu materijalnu korist za sebe, porodicu ili prijatelje. Moraju se izjasniti i rešiti bilo koje interese i odnose.

3. Objektivnost

Nosioci javnih funkcija moraju postupati i donositi odluke nepristrasno, pravedno i stručno, koristeći najbolje dokaze i bez diskriminacije i pristrasnosti.

4. Odgovornost

Nosioci javnih funkcija odgovorni su za svoje odluke i postupke prema javnosti i moraju se podvrgnuti nadzoru neophodnom za to.

5. Otvorenost

Nosioci javnih funkcija trebalo bi da deluju i donose odluke na otvoren i transparentan način. Informacije se ne smeju uskraćivati javnosti ako nema jasnih i zakonitih razloga za to.

6. Iskrenost

Nosioci javnih funkcija trebalo bi da budu istinoljubivi.

7. Liderstvo

Nosioci javnih funkcija trebalo bi da iskazuju ove principe u vlastitom ponašanju. Oni bi trebali aktivno da promovišu i snažno podržavaju ove principe i budu spremni da ukažu na loše ponašanje gde god da se ono pojavi.

Za dodatne informacije o sedam principa i radu Odbora za standarde u javnom životu, posetite njihovu veb stranicu i / ili blog Odbora.

Šta sa principima?

Danas se ovih sedam principa smatra za univerzalno dostignuće. Mnoge vlade ih primenjuju. Njihova logika je relativno jednostavna, ali podrazumeva visoku moralnost. Sa druge strane, ovi principi su i mera prema kojoj se mogu ocenjivati ponašanje i autoritet izabranih ili postavljenih funkcionera.

I pored toga što, na prvi pogled, deluju deklarativno i uopšteno, njihova primena u mnogome menja ponašanje funkcionera i nosilaca vlasti. Onda kad iza svega postoji ozbiljna namera i želja da funkcionisanje države bude maksimalno demokratsko, ovih sedam principa su ključ.

Što se nas tiče, možemo ih lako prepisati. Ali, teško je ono drugo: držati ih se u potpunosti i svakodnevno. Jer, narušavanjem samo jednog, bilo kog, od ovih principa – sve pada u vodu. I dospevamo tu gde smo sada…

Rasinski parlament

Povezani sadržaji

Zapisnici po mestima

Komentari su isključeni na Zapisnici po mestima

Kruševljani protestovali danas

Komentari su isključeni na Kruševljani protestovali danas

Objašnjenje: šta je to vlada

Komentari su isključeni na Objašnjenje: šta je to vlada

Izbori će biti održani 26. aprila

Komentari su isključeni na Izbori će biti održani 26. aprila

Malo i van lokala

Komentari su isključeni na Malo i van lokala

Nova i stara godina

Komentari su isključeni na Nova i stara godina

Dr Spin – kampanja o kontroli medija u Srbiji

Komentari su isključeni na Dr Spin – kampanja o kontroli medija u Srbiji

I Evropa vidi autoritarnu Srbiju

Komentari su isključeni na I Evropa vidi autoritarnu Srbiju

Čovek vratio milostinju…

Komentari su isključeni na Čovek vratio milostinju…

Može i drugačije

Komentari su isključeni na Može i drugačije

Javno preduzeće u privatnoj svojini

Komentari su isključeni na Javno preduzeće u privatnoj svojini

Ko je na vlasti ?

Komentari su isključeni na Ko je na vlasti ?

Create AccountLog In Your AccountSkip to content