Uloga Narodne skupštine u unapređenju zaštite podataka o ličnosti

Uloga Narodne skupštine u unapređenju zaštite podataka o ličnosti

Uloga Narodne skupštine u unapređenju zaštite podataka o ličnosti

Komentari su isključeni na Uloga Narodne skupštine u unapređenju zaštite podataka o ličnosti

Narodna skupština ima ključnu ulogu u unapređenju zaštite podataka o ličnosti u zemlji. Ona je odgovorna za donošenje zakona i propisa koji regulišu način na koji se podaci o ličnosti koriste i zaštićuju.

Jedan od važnih zakona koji se tiče zaštite podataka o ličnosti je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj zakon reguliše način na koji se podaci o ličnosti prikupljaju, koriste i štite. On takođe definiše prava i obaveze subjekata podataka, kao i institucije koje su zadužene za nadzor i sprovođenje zakona. Narodna skupština je odgovorna za donošenje i ažuriranje ovog zakona kako bi se osiguralo da on odgovara potrebama društva i da se pridržava međunarodnih standarda za zaštitu podataka o ličnosti.

podataka o ličnosti

Narodna skupština takođe ima ulogu u donošenju drugih zakona i propisa koji se tiču zaštite podataka o ličnosti. Na primer, ona može doneti zakon o elektronskom trgovanju koji reguliše način na koji se podaci o ličnosti koriste u online okruženju, kao i zakon o cyber bezbednosti koji reguliše način na koji se sprečavaju i suzbijaju cyber napadi na podatke o ličnosti.

Narodna skupština takođe ima ulogu u kontroli rada institucija koje su odgovorne za zaštitu podataka o ličnosti. Ona može raspravljati o radu Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, koja je zadužena za sprovođenje zakona i zaštitu prava građana u vezi sa podacima o ličnosti. Narodna skupština može takođe raspravljati o radu drugih institucija koje imaju ulogu u zaštiti podataka o ličnosti, kao što su sudovi i policija.

Na kraju, Narodna skupština ima važnu ulogu u edukaciji javnosti o zaštiti podataka o ličnosti. Ona može organizovati kampanje za i rasprave kojima će se informisati građani o važnosti zaštite podataka o ličnosti, kao i o njihovim pravima i obavezama u vezi sa tim. Ova edukacija je od ključnog značaja za stvaranje svijesti o važnosti zaštite podataka o ličnosti i za jačanje mehanizama zaštite podataka o ličnosti na društvenom nivou.

Prošle godine u Srbiji je bilo nekoliko ozbiljnih inicijativa i zakonodavnih procesa koji su bili povod za diskusiju o zaštiti prava na privatnost, kaže izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija Ana Toskić Cvetinović.

“Počela je primena Zakona o socijalnoj karti koji predviđa da algoritam obrađuje oko 140 različitih vrsta podataka o građanima i pravi procenu da li su oni mogu da budu kroisnici socijalne pomoći. Već u prvih šest meseci je oko 20.000 ljudi isključeno iz socijalne pomoći bez bilo kakve transparetnosti kako taj algoritam izgleda, kakva je njegova logika”, kaže Toskić Cvetinović.

Ona navodi i da je drugi put pokušano da se kroz Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima predvidi pravni osnov za biometrijski nadzor. Kaže i da je bilo nekoliko hakerskih napada koji su potencijalno ugrozili podatke građana. Uz sve to, nastavljena je i praksa zloupotrebe ličnih podataka od strane medija zarad profita, tvrdi Toskić Cvetinović.

Dodaje da bi u narednom periodu posebnu pažnju trebalo posvetiti obradi podataka od strane javnog sektora, kroz različite vrste elektronskih usluga koje se razvijaju i primene veštačke inteligencije.

Takođe, treba raditi na zaštiti privatnosti najosetljivijih grupa na kojima se, i u Srbiji i globalno, testiraju modeli obrade podataka i praćenja.

Ukratko, uloga Narodne skupštine u unapređenju zaštite podataka o ličnosti je izuzetno važna. Ona je odgovorna za donošenje zakona i propisa koji regulišu korišćenje i zaštitu podataka o ličnosti, kontroli rada institucija koje su odgovorne za zaštitu podataka o ličnosti, kao i edukaciji javnosti o važnosti zaštite podataka o ličnosti. Podržavanjem ovih aktivnosti, Narodna skupština doprinosi stvaranju društva u kojem su podaci o ličnosti zaštićeni i u kojem građani imaju pravo da kontrolišu korišćenje svojih podataka o ličnosti.

Narodna skupština takođe ima važnu ulogu u regulisanju korišćenja novih tehnologija i proizvoda koji se koriste za prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti. Na primer, ona može doneti zakone o korišćenju ličnih asistenata (poput Amazon Alexa ili Google Home), koji regulišu način na koji se podaci prikupljaju i koriste od strane ovih uređaja. Ona može takođe doneti zakone o korišćenju bežičnih kamera i drugih uređaja za praćenje, koji regulišu način na koji se podaci prikupljaju i koriste od strane ovih uređaja.

Narodna skupština može takođe imati ulogu u regulisanju korišćenja podataka o ličnosti u reklamne i marketing svrhe. Ona može doneti zakone o oglašavanju i marketing koji regulišu način na koji se podaci o ličnosti koriste za ciljanje reklama i personalizaciju marketinga. Ovi zakoni mogu regulisati koje informacije se smeju koristiti, kao i način na koji se moraju obezbediti transparentnost i pristanku korisnika.

Narodna skupština može takođe imati ulogu u regulisanju korišćenja podataka o ličnosti u zdravstvene svrhe. Ona može doneti zakone o zdravstvenim podacima koji regulišu način na koji se podaci o ličnosti koriste u zdravstvenim ustanovama, kao i način na koji se podaci prenose i koriste od strane zdravstvenih radnika i druge zdravstvene ustanove.

Narodna skupština takođe može imati ulogu u regulisanju korišćenja podataka o ličnosti u svrhe istraživanja. Ona može doneti zakone o istraživanju koji regulišu način na koji se podaci o ličnosti koriste u istraživačke svrhe, kao i način na koji se podaci prenose i koriste od strane istraživača. Ovi zakoni mogu regulisati koje informacije se smeju koristiti, kao i način na koji se moraju obezbediti transparentnost i pristanku korisnika.

Narodna skupština takođe može imati ulogu u regulisanju korišćenja podataka o ličnosti u svrhe društvene odgovornosti. Ona može doneti zakone koji regulišu način na koji se podaci o ličnosti koriste od strane kompanija i organizacija u društveno odgovornim projektima, kao i način na koji se podaci prenose i koriste od strane različitih društveno odgovornih organizacija.

Sve u svemu, uloga Narodne skupštine u unapređenju zaštite podataka o ličnosti je ključna za osiguravanje da podaci o ličnosti budu zaštićeni i da građani imaju kontrolu nad korišćenjem svojih podataka o ličnosti. Donošenjem zakona i propisa koji regulišu različite aspekte korišćenja podataka o ličnosti, Narodna skupština doprinosi stvaranju društva u kojem su podaci o ličnosti zaštićeni i u kojem građani imaju pravo da kontrolišu korišćenje svojih podataka o ličnosti.

Projektni tim

Povezani sadržaji

Dr Nušić – slika sadašnjosti iz pera prošlosti

Komentari su isključeni na Dr Nušić – slika sadašnjosti iz pera prošlosti

Strategije algoritamske pismenosti

Komentari su isključeni na Strategije algoritamske pismenosti

IZBORI 2022: Šta su zloupotreba javnih resursa i funkcionerska kampanja?

Komentari su isključeni na IZBORI 2022: Šta su zloupotreba javnih resursa i funkcionerska kampanja?

NOVINARSKI PARADOKS: Stanje sve gore a medija sve više!

Komentari su isključeni na NOVINARSKI PARADOKS: Stanje sve gore a medija sve više!

Bez strateškog planiranja nema približavanja Evropskoj uniji

Komentari su isključeni na Bez strateškog planiranja nema približavanja Evropskoj uniji

Zašto bi deca trebalo da uče programiranje?

Komentari su isključeni na Zašto bi deca trebalo da uče programiranje?

ŠTA MUČI NAŠE KOMŠIJE ROME?: Obrazovanje i zapošljavanje najveći problemi

Komentari su isključeni na ŠTA MUČI NAŠE KOMŠIJE ROME?: Obrazovanje i zapošljavanje najveći problemi

KO UGROŽAVA BEZBEDNOST NOVINARA?: Sve više fizičkih napada

Komentari su isključeni na KO UGROŽAVA BEZBEDNOST NOVINARA?: Sve više fizičkih napada

Srbija, Evropa i GMO

Komentari su isključeni na Srbija, Evropa i GMO

MEDIJI U RASINSKOM OKRUGU: Dve trećine u vlasništvu privatnika

Komentari su isključeni na MEDIJI U RASINSKOM OKRUGU: Dve trećine u vlasništvu privatnika

Završen trodnevni stručni skup za novinare

Komentari su isključeni na Završen trodnevni stručni skup za novinare

Create AccountLog In Your AccountSkip to content